DOŚWIADCZENIE

Już od 10 lat działamy w branży inżynierii środowiska

KADRA

Nasza kadra to wysokiej klasy specjaliści w różnych dziedzinach ochrony i inżynierii środowiska

RAPORTY

Wykonujemy raporty oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć przemysłowych, komunalnych, drogowych.

DOKUMENTACJA

Sporządzamy dokumentację wymaganą do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla różnego rodzaju obiektów.

ANALIZY AKUSTYKI

Wykonujemy analizy w zakresie akustyki, w tym również dla tras komunikacyjnych.

EMISJA GAZÓW I PYŁÓW

Dla zakładów przemysłowych i firm sporządzamy wnioski o pozwolenie na emisję gazów i pyłów

GOSPODARKA ODPADAMI

Opracowujemy dokumentację związaną z gospodarką odpadami.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Z naszą pomocą rozwiążecie Państwo wszelkie problemy związane z ochroną środowiska.

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Please place some "Site Feature Box" widget from Apppearances => Widgets menu

O firmie

Biuro Inżynierii Środowiska Eko Impact od 10 lat prowadzi działalność w branży ochrony i inżynierii środowiska na terenie całego kraju. Nasi pracownicy posiadają wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami.

Oferta

Oferujemy sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz służymy pomocą podczas postępowania DUŚ. Ponadto opracowujemy wnioski emisyjne, wykonujemy pomiary i obliczenia w zakresie akustyki i ochrony powietrza.

Nasi klienci

Naszymi klientami są zarówno zakłady przemysłowe i firmy produkcyjno-usługowe, jak i architekci, deweloperzy, biura projektowe branży budowlanej i drogowej, a także samorządy terenowe (gminy i powiaty).

Spektrum działań

Sporządzamy karty informacyjne i raporty oddziaływania na środowisko dla inwestycji komunikacyjnych, dużych obiektów kubaturowych, obiektów komunalnych oraz dla małych przedsięwzięć. Z usług naszych korzystają także zakłady przemysłowe różnych branż.