O FIRMIE

Biuro Inżynierii Środowiska Eko Impact zostało założone przez dr inż. Katarzynę Kromka w 2005 r. na bazie doświadczeń zdobytych podczas pracy w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska IPIS PAN.

Biuro działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Krakowa nr 3320/2005

Prowadzimy działalność w zakresie inżynierii i ochrony środowiska przede wszystkim na obszarze województwa małopolskiego, realizujemy jednak również projekty na obszarze całego kraju.

Specjalizujemy się szczególnie w sporządzaniu dokumentacji i wykonywaniu pomiarów dla inwestycji o charakterze komunikacyjnym (drogi, ulice, linie tramwajowe itp.)

Wykonujemy również raporty oddziaływania na środowisko dla inwestycji typu: osiedla mieszkaniowe, centra handlowe, biurowce, hotele, a także dla obiektów przemysłowych i innych rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe certyfikaty Polskiego Klubu Ekologicznego (www.pie.pl) w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Poza raportami oddziaływania na środowisko wykonujemy również pomiary hałasu i zanieczyszczeń powietrza, sporządzamy wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, a także programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami dla gmin.