OFERTA

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do:

  • zakładów przemysłowych i firm produkcyjno-usługowych,
  • firm budowlanych, architektonicznych, inwestorów, deweloperów,
  • organów administracji terenowej

 

Oferujemy Państwu następujące usługi:

  • pomoc przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (opracowanie karty informacyjnej, raportu o oddziaływaniu na środowisko, współpraca przy organizacji konsultacji społecznych itp.)
  • dostarczenie profesjonalnie przygotowanej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie decyzji i pozwoleń w zakresie ochrony środowiska,
  • sporządzanie i aktualizację planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska dla gmin
  • wykonywanie, przy współpracy z akredytowanym laboratorium, pomiarów zanieczyszczeń powietrza i hałasu wraz z opracowaniem uzyskanych wyników,
  • konsultacje i pomoc przy rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony i inżynierii środowiska